Studiedagen

Citroengeel biedt trainingen voor docenten in alle vakken, per sectie of met meerdere verschillende secties tegelijk. Ik kom naar uw eigen school en we stemmen het programma af op uw wensen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Visualiseren van lesstof

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Het klinkt al snel als een cliché, maar in het onderwijs is het absoluut waar. In mijn eigen lessen maak ik de stof zoveel mogelijk beeldend. Een filmpje met uitleg, een mindmap die verbanden laat zien of een cartoon voor het humoristische element. Ik merk dat visuele informatie beter blijft hangen bij mijn leerlingen en dat ze oude lesstof beter herinneren als ik ernaar terug verwijs.

Tijdens een studie(mid)dag vertel ik hoe ik visualisatie in mijn eigen lessen gebruik. Ik laat tientallen concrete voorbeelden zien van klein en simpel tot groot en uitgebreid. Na mijn uitleg kiezen de docenten een voorbeeld uit waarmee ze zelf aan de slag gaan. Wanneer ze vragen hebben kunnen ze mij om hulp vragen. De resultaten bespreken we tenslotte in de hele groep.

Deelonderwerpen van deze studie(mid)dag zijn:
  • Inzetten van huis-tuin-en-keuken artikelen
  • Cartoons, strips en foto's
  • Mindmaps, verbanden en schema's
  • Youtube en filmpjes