Studiedagen

Citroengeel biedt trainingen voor docenten in alle vakken, per sectie of met meerdere verschillende secties tegelijk. Ik kom naar uw eigen school en we stemmen het programma af op uw wensen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Mobieltjes en social media in het onderwijs

Iedere leerling heeft tegenwoordig een smartphone op zak, maar ze gebruiken hem weinig voor onderwijskundige doeleinden. Ik laat leerlingen graag hun mobiel gebruiken om informatie op te zoeken of om deel te nemen aan een interactieve quiz. Ook social media biedt kansen voor het onderwijs. Ik gebruik bijvoorbeeld Facebook om mijn leerlingen vragen te laten stellen op de avond voor de toets.

Tijdens een studie(mid)dag over mobieltjes en/of social media geef ik tientallen concrete voorbeelden voor inzet hiervan in de les. Uiteraard is er ook aandacht voor de randvoorwaarden. Hoe waarborg je de privacy van leerlingen en docent? Hoe verzeker je je als docent van professioneel gedrag?

Deelonderwerpen van deze studie(mid)dag zijn: