Studiedagen

Citroengeel biedt trainingen voor docenten in alle vakken, per sectie of met meerdere verschillende secties tegelijk. Ik kom naar uw eigen school en we stemmen het programma af op uw wensen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Klaslokaalexperimenten

Sinds een paar jaar zijn klaslokaalexperimenten een verplicht onderdeel van het examenprogramma economie. Hierbij wordt een bepaalde economische situatie nagebootst en leerlingen zullen ervaren dat hun handelingen en keuzes invloed hebben op het resultaat van het experiment.

Tijdens deze studie(mid)dag, speciaal voor secties economie, komen 15 door Citroengeel ontwikkelde experimenten aan bod. Dit varieert van korte experimenten van 5 minuten tot lesvullende opdrachten. Ze zijn allemaal specifiek gericht op het middelbaar onderwijs. We oefenen concrete lessituaties en bekijken welke voorwaarden je als docent nodig hebt om een experiment in je les uit te voeren.

Kenmerken van deze studie(mid)dag zijn:
  • Concreet en praktisch
  • Docenten betrekken bij het uitvoeren van experimenten
  • Veilige situaties creëren voor leerlingen en docent