Klaslokaal
experimenten

Dit is wat je kunt verwachten

Sinds een paar jaar zijn klaslokaalexperimenten een verplicht onderdeel van het examenprogramma economie. Hierbij wordt een bepaalde economische situatie nagebootst en leerlingen zullen ervaren dat hun handelingen en keuzes invloed hebben op het resultaat van het experiment.


Tijdens deze studie(mid)dag, speciaal voor secties economie, komen 15 door Citroengeel ontwikkelde experimenten aan bod. Dit varieert van korte experimenten van 5 minuten tot lesvullende opdrachten. Ze zijn allemaal specifiek gericht op het middelbaar onderwijs. We oefenen concrete lessituaties en bekijken welke voorwaarden je als docent nodig hebt om een experiment in je les uit te voeren.


Kenmerken voor deze studie(mid)dag zijn:

  • Concreet en praktisch

  • Docenten betrekken bij het uitvoeren van experimenten

  • Veilige situaties creëren voor leerlingen en docent