Gebruikers-voorwaarden lesmateriaal

Apps
De apps van Citroengeel.nl verzamelen géén persoonsgegevens. Ze bevatten ook géén social media plugins die persoonsgegevens verzamelen.

Wanneer je de app downloadt van de Apple App Store of de Google Play Store verzamelen deze wél persoonlijke gegevens om uw download mogelijk te maken en uw betaling af te handelen. Citroengeel.nl heeft géén inzage in deze gegevens. Voor vragen kun je mailen naar info@citroengeel.nl.


Posters
Citroengeel.nl gebruikt voor haar posters zowel eigen beeldmateriaal als beeldmateriaal van derden. In het laatste geval respecteren wij alle rechten van de maker(s). Wij zullen dan ook alleen materiaal opnemen als de maker hiervoor toestemming verleent, bijvoorbeeld in de vorm van een Creative Commons licentie. Indien je desondanks van mening bent dat wij jouw beeldmateriaal ten onrechte gebruiken kunt u contact opnemen door te mailen naar info@citroengeel.nl.


Afbeeldingen
Je mag alle in de webshop geplaatste posterafbeeldingen gebruiken onder de Creative Commons 3.0-by-sa licentie. Voor alle overige afbeeldingen geldt dat deze wisselende licenties hebben. Je kunt bij mij altijd even navragen wat de herkomst door te mailen naar info@citroengeel.nl.


Artikelen
Door Citroengeel.nl geschreven artikelen vallen onder het auteursrecht. Je mag (delen uit) deze artikelen niet herpubliceren zonder voorafgaande toestemming van Citroengeel.nl. Het is natuurlijk erg leuk als u een artikel van Citroengeel.nl wilt gebruiken, neem daarvoor dan even contact op via het contactformulier.


Lesmateriaal
Al het op Citroengeel.nl gepubliceerde lesmateriaal is gratis beschikbaar voor eigen gebruik en niet-commerciele doeleinden. Op al deze werken is de Creative Commons 3.0-by-nc-sa licentie van toepassing. Voor elk ander gebruik kunt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie aanvragen via het contactformulier.


Dankbetuigingen
Adriano, Richard Masoner, Mike Baird (de surfer is Dustin Ray), Starfish Web Consulting, Tanakawho, Andres M. Bernal, Jeff Golden, Tory Byrne, Kmb43xgame, Artefatica, Alberto Garcia, Christopher Smith, Appie Verschoor, Christopher A. Dominic, Bert Kauffmann, Vinoth Chandar, Anne Arnould, Paul Wilkinson, Matthew Hutchinson, Tony Hisgett, Zdenko Zivkovic, Christian Guthier, Simon Hadleigh-Sparks, Lucid Nightmare, Amanda Downing, Kim Alaniz, Thomas Fisher Library (University of Toronto), Kyknoord, Tela Chhe, Karlis Dambrans, Dave Dugdale, Chris Potter, Neetal Parekh, 401kcalcualtor.org, Peter Ashley, Maf04, Martijn Nijenhuis, Liz West, James Ruscio, Aitor Escauriaza, Daniel Leininger, Tom Garnett, Melanie Tata, Bruno Cordioli, Marius Brede, Hans Splinter, GLady, Peter Megyeri, Steve Baker, JD Hancock, Leonid Mamchenkov, John Liu, Carsten Schertzer, Paul Bica, Ella Novak, Webtreats, Hartwig Kopp-Delaney.


English
For any questions about licensed or unlicensed use of materials on this website or license infringement issues please send an e-mail to info@citroengeel.nl.

Gebruikersvoorwaarden & Credits

© 2024 Citroengeel | Webdesign door Melissa Woelders